Hyötykäytön avainluvut

99%

Talteenottoaste

35%

Uusiokäyttö

64%

Energian talteenotto

1%

Kaatopaikalle

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

2716

2020

3096

2019

2842

2018