Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2020 Stormossenin toimintaan vaikutti eniten koronavirus. Ihmisten vapaa-aika lisääntyi, jolloin monet alkoivat remontoida ja siivota kotejaan ja mökkejään. Tämän seurauksena jäte- ja käyntimäärät hyötykäyttöasemillamme kasvoivat 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Korona myös haastoi vanhoja toimintatapojamme. Kun esimerkiksi lasten ja nuorten ympäristökasvatusta ei voinut järjestää perinteisin keinoin koulu- ja yritysvierailuilla, tilanteeseen oli reagoitava nopeasti. Syksyn aikana lanseerasimme ensimmäisen mobiilipelin yläkoululaisille, ja aiomme hyödyntää pelillistämistä myös tulevaisuudessa.

Minimossenia kehitetään

Kaikista toiminnoistamme eniten koronasta kärsi kierrätysgalleria Minimossen. Galleria ehti olla auki alle puoli vuotta ennen koronaa. Pandemia verotti sekä asiakasmääriä että myyntiä. Vaikeasta alusta huolimatta uskomme edelleen kierrätysgallerian ideaan. Minimossen on ainutlaatuinen konsepti, jossa kunnallisessa omistuksessa oleva jäteyhtiö ja yrittäjyys yhdistyvät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tavarat, jotka muuten ohjattaisiin materiaalihyötykäyttöön tai poltettaisiin, saavat uuden elämän, kun yrittäjät kunnostavat ne myyntiä varten. Jätehierarkiassa uusiokäyttö on jätteen vähentämisen jälkeen paras ekoteko, minkä vuoksi haluamme kehittää myös tätä osa-aluetta.

Kohti hiilineutraalisuutta

Pitkällä tähtäimellä Stormossen pyrkii täysin hiilineutraaliksi toimijaksi. Myös Vaasan kaupunki haluaa olla hiilineutraali 2020-luvulla, ja meillä on keskeinen rooli tuon tavoitteen saavuttamisessa. Tällä hetkellä noin 35 prosenttia toimialueemme jätteistä päätyy materiaalikierrätykseen, ja suurin osa jätteistä poltetaan. EU:n kierrätystavoitteiden mukaan vähintään 65 prosenttia jätteistä pitää kierrättää vuoteen 2035 mennessä. Me haluamme saavuttaa tuon 65 prosentin kierrätystavoitteen jo aikaisemmin, vuoteen 2030 mennessä. Se on haastava tavoite, jonka saavuttamiseksi tarvitsemme myös kaikkia alueemme asukkaita. Aiomme toteuttaa useita erilaisia kokeiluja ja kyselyitä, jotta saisimme paremman käsityksen siitä, mitä meidän pitäisi tehdä kierrätysprosentin nostamiseksi. Muutaman vuoden sisällä voimaan tuleva uusi jätelaki on edellytys sille, että saavutamme nämä materiaalikierrätys- ja hiilineutraalisuustavoitteet.

Palvelut paranevat

Syksyllä poistimme hyötykäyttöasemien käyntirajoitukset. Nyt alueemme asukkaat voivat vierailla asemillamme niin usein kuin haluavat. Ihmiset tuovat pienempiä jätekuormia kerralla, jolloin palvelu paranee ja käynnit asemilla sujuvat aiempaa nopeammin. Haluamme madaltaa ihmisten kynnystä lajitella ja kierrättää, ja siksi kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Tulevaisuudessa tulemme tarjoamaan entistä enemmän uusia palvelumuotoja, kuten liikkuvia palveluja, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua kierrätystalkoisiin. Digitalisaatio mahdollistaa muun muassa itsepalvelun, jonka ansiosta pystymme laajentamaan asemiemme aukioloaikoja.

Kaasuautoilu lisääntyy

Kesällä 2020 avasimme toisen biokaasun tankkausaseman Vaasan ABC Kiitokaareen vastataksemme kasvavaan liikennekaasun kysyntään. Koronan alkaessa Vaasan joukkoliikenne sopeutti bussivuorojaan tilanteeseen. Tämä vaikutti suoraan biokaasun myyntiin, kun kaupungin 12 biokaasubussia tarvitsivat vähemmän polttoainetta kuin aikaisempina vuosina. Siitä huolimatta Stormossen myi jopa hieman enemmän liikennekaasua kuin vuonna 2019. Myynnin kasvu johtui kaasuajoneuvojen määrän lisäyksestä. Syksyllä 2020 Stormossen perusti BIG Biokaasu -brändin yhdessä kahden muun kunnallisen jäteyhtiön, Etelä-Karjalan Jätehuollon ja Pirkanmaan Jätehuollon, kanssa. Yhteisen brändin avulla on helpompi saavuttaa tunnettavuutta. Tavoitteena on valtakunnallinen biokaasun tankkausasemien ketju.
Kesällä 2020 Stormossenin toimitusjohtaja vaihtui, kun Leif Åkers jäi ansaitulle eläkkeelle 30 vuoden uran jälkeen. Suuret kiitokset Leifille sekä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme, hallitukselle ja Stormossenin henkilökunnalle hyvästä yhteistyöstä ja hyvin hoidetusta työstä.

Aimo Latvala
Toimitusjohtaja