Tietoa yrityksestä

Stormossenin toiminta-alueeseen kuuluu kuusi kuntaa, ja alueella asuu noin 108 000 asukasta. Yhtiön toiminta on esimerkki todellisesta kiertotaloudesta. Käsittelemme biojätettä ja lietettä ja valmistamme niistä kompostimultaa ja liikennebiokaasua. Tuloksena on ilmaston huomioiva fiksu ravinteiden ja energian kierto.

Kierrätysgalleria Minimossen

Kierrätysgalleria Minimossen on Suomen ensimmäinen vastuulliseen kuluttamiseen kannustava ja inspiroiva ostospaikka, jossa myydään kierrätettyjä tuotteita. Se avattiin marraskuussa 2019. Minimossen on rakkaudella huollettujen persoonallisten tavaroiden aarreaitta, jossa on kierrätysmyymälöiden ja kahvilan lisäksi Stormossenin ensimmäinen minihyötykäyttöasema.

Biokaasua liikenteeseen

Biokaasu on paikallinen, ympäristöystävällinen, moottoriystävällinen ja edullinen polttoainevaihtoehto. Vaasanseudun ensimmäinen julkinen liikennekaasun tankkausasema sijaitsee Stormossenilla. Gastor liikennekaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017 ja biokaasusta liikennepolttoainetta jalostava kaasunjalostuslaitos avattiin toukokuussa samana vuonna. Samalle alueelle on rakennettu Vaasan kaupungin kahdelletoista kaasubussille linja-autojen hidastankkausasema. Toinen julkinen tankkausasema avattiin tuokokuussa vuonna 2020 Vaasan eteläisellä sisääntuloväylällä.

Kompostimultaa myytävänä

Yhtiö valmistaa ja myy kompostimultaa, jonka valmistus perustuu biojätteen ja lietteen mädättämisessä syntyvään mädätysjäämään. Mullanmyynti aloitettiin vuonna 2009 ja myytävänä on puutarhamultaa ja nurmikkomultaa.

Korkea hyötykäyttöaste

Vuonna 2020 Stormossenin alueen yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli 99 %. Materiaalihyötykäyttö on toiminnassamme keskeistä. Tavoitteena on, että 65 % yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina vuonna 2030. Tarvittava määrä hyvin lajiteltua biojätettä turvataan biokaasun ja kompostimullan tuottamiseen. Keväällä 2018 aloitettiin ilmaisten paperipussien jakaminen kotitalouksille biojätteen lajittelun tukemiseksi.

Vastaanottopisteiden verkosto

Stormossen ylläpitää kattavaa ja helposti saavutettavaa vaarallisen jätteen ja hyötykäyttöön kelpaavan jätteen vastaanottoverkostoa:

 • kierrätysgalleria Minimossen
 • kiertävä hyötykäyttöasemakontti Mikromossen
 • ekopisteet
 • poltettavan jätteen avainastiat
 • kampanjakeräykset
 • miehitetyt hyötykäyttöasemat
 • liikkuva hyötykäyttöasema
 • puutarhajäteasema

Palvelutarjontaan kuuluvat myös

 • noutopalvelu
 • lavojen vuokraustoiminta
 • peräkärryjen vuokraustoiminta
 • toimiva tiedottaminen palveluista

Digitaalisia palveluita on lisätty kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaksi mobiilisovellusta älypuhelimille.

Kuntakartta ja asukasluku 2020

 • jätekeskus
 • 13 hyötykäyttöasemaa
 • 1 puutarhajäteasema

Arvomme

Ammattitaidolla
Rohkeasti
Yhdessä

Lupauksemme

Hoidamme omistajakunnilta siirretyt tehtävät kestävästi, nykyaikaisesti, teknisesti tehokkaasti ja kustannustehokkaasti.

Visiomme

Olemme kiertotalouden kehitysalusta.
Kuljemme kierrätyksen kärjessä.