Tilinpäätöksen yhteenveto

Tuloslaskelma(1000 €)20202019
Liikevaihto14 60414 372
Liiketoiminnan muut tuotot641187
Materiaalit ja palvelut-7 603-7 004
Henkilöstökulut-2 512-2 348
Poistot ja arvonalentumiset-1 340-1 159
Liiketoiminnan muut kulut-2 791-2 704
Liiketulos1 0001 346
Rahoitustuotot ja -kulut-57-76
Tulos rahoituserien jälkeen9421 270
Tilinpäätösiirrot-2355
Tuloverot-172-265
Tilikauden tulos5351 009
Rahoitus ja rahoitusasema20202019
Taseen loppusumma, 1 000 €17 41218 451
Oma pääoma, 1 000 €5 1935 402
Vieras pääoma, 1 000 €7 0889 088
Vakavaraisuus, %42,9 %40,6 %
Suhteellinen velkaantumisaste, %64 %73 %
Investoinnit (netto), 1 000 €1 049668
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 €2 3292 138
Quick ratio1,11,3
Oman pääoman tuotto, %10,3 %15,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %7,0 %9,0 %

Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.