Henkilöstö

Stormossenilla oli vuonna 2020 keskimäärin 51 työntekijää, joista 86 prosenttia oli vakinaisessa työsuhteessa. Työntekijöistä 31 % oli naisia ja 69 % miehiä. Syksyllä 2020 aloitettiin työkulttuuriseölvitys, jonka tavoitteena on Stormossenin kehittäminen työpaikkana. Yhteiset arvomme ovat:

 • Ammattitaidolla
 • Rohkeasti
 • Yhdessä
Henkilöstön tunnuslukuja202020192018
Henkilöstön määrä 31.12.514241
Henkilötyövuodet yhteensä494546
Määräaikaisten osuus (%)141313
Henkilöstön keskim. vaihtuvuus0,0220,080,04
Työsuhteen keskim. pituus (v) 13,115,615,7
Henkilöstön keski-ikä (v) 47,147,948,7
Naisten osuus (%)313627
Miesten osuus (%) 696473
Koulutuspäivien määrä (pv/htv)2,75,04,0
Koulutuksen kulut (€/htv) 501794772
Virkistys- ja harrastustoiminta (€/htv)643671623
Työtapaturmat (kpl) 323
Tapaturmapoissaolot (pv/htv)0,80,20,5
Sairauspoissaolot (pv/htv)18,64,73,5
Työterveyshuolto (€/htv)1027804548
Työsuojelu (€/htv)618868938

Tavoitteita

Stormossenin tavoitteena on olla turvallinen ja uudistuva työpaikka, jossa työskentelee hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta. Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys ovat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäämääriämme. Vaasan Mehiläinen Oy hoitaa yhtiön työterveyspalvelut. Tavoitteenamme on

 • vähentää työperäisiä terveys- ja turvallisuusriskejä ja sairauspoissaoloja
 • ehkäistä pysyvät työkyvyttömyydet
 • edistää työterveyttä ja tuottavuutta
 • ylläpitää myönteistä työnantajakuvaa

Henkilöstön hyvinvointi

Stormossen rohkaisee henkilöstöä ylläpitämään työkykyään tarjoamalla henkilöstön käyttöön kunto- ja kulttuuriseteleitä, aktiivisella TYHY-toiminnalla ja vapaa-ajan toiminnalla. Vuonna 2020 koronapandemia rajoitti TYHY-toimintaa. Yhden TYHY-päivän kuitenkin onnistuimme järjestämään alkusyksystä, jolloin kävimme Tottesundin kartanossa, patikoitiin ja melottiin.

Koulutuksia

Henkilöstö osallistui mm. seuraaviin koulutuksiin:

 • hallinnon koulutuksia
 • johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtääviä koulutuksia
 • ympäristöhuollon erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus
 • ympäristöhuollon ammattitutkintoon tähtäävä koulutus
 • hätäensiapu -koulutukset
 • työturvallisuuskortti -koulutuksia
 • vaarallisen jätteen koulutukset
 • kansalliset seminaarit ja koulutuspäivät

Osa sisäisten kuljetusten henkilöstöstä on suorittanut ADR -kortin, eli he saavat kuljettaa sekä vaarallista jätettä että ajoneuvokaasuja.

Työsuojelutoimikunta

Johanna Penttinen-Källroos, työsuojelupäällikkö
Bjarne Krus, työsuojeluvaltuutettu, työntekijät
Ted Holtti, työntekijöiden varavaltuutettu
Pekka Myllyniemi,
työntekijöiden varavaltuutettu
Johan Saarela, työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt
Per-Olof Holm, toimihenkilöiden varavaltuutettu
Emelia Holm,
toimihenkilöiden varavaltuutettu
Heikki Knookala
, työnantajan edustaj

Työsuojelutoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.