Personal

Stormossen hade år 2020 i medeltal 51 anställda, av vilka 84 procent var fast anställda. Av de anställda var 31 % kvinnor och 69 % män. Hösten 2020 gjordes en utredning över arbetskulturen för att utveckla Stormossen som arbetsplats. Vi kom överens om följande värden:

 • Professionellt
 • Modigt
 • Tillsammans
Personalnyckeltal202020192018
Personalmängd 31.12.514241
Manår totalt 494546
Andelen visstidsanställda (%) 141313
Personalomsättning i medeltal0,020,080,04
Arbetsförhållandets längd i medeltal (år) 13,115,615,7
Personalens medelålder (år) 47,147,948,7
Andel kvinnor (%)313627
Andel män (%)696473
Antal skolningsdagar (dgr/manår)2,75,04,0
Skolningsutgifter (€/manår) 501794772
Rekreationsverksamhet (€/manår)643671623
Antal arbetsolyckor (st.)323
Frånvaro pga arbetsolyckor (dgr/manår)0,80,20,5
Sjukfrånvaro (dgr/manår)18,64,73,5
Arbetshälsovård (€/manår) 1027804548
Arbetsskydd (€/manår)618868938

Målsättningar

Stormossens målsättning är att vara en säker, trivsam och innovativ arbetsplats med kunnig och kundorienterad personal. Det övergripande målet för hälsa, säkerhet och miljö är en säker och trivsam arbetsmiljö. Arbetshälsovårdstjänsterna köps av Mehiläinen Oy i Vasa. Målsättningen är att

 • minska de arbetsrelaterade hälso- och säkerhetsriskerna och sjukfrånvaron
 • förebygga varaktig arbetsoförmåga
 • främja arbetshälsa och produktivitet
 • upprätthålla en positiv arbetsgivarbild

Personalens välmående

Stormossen uppmuntrar personalen att upprätthålla sin arbetsförmåga genom konditions- och kultursedlar samt aktiv TYHY -verksamhet och fritidsverksamhet. År 2020 begränsade coronapandemin TYHY-verksamheten. En TYHY -dag lyckades vi ändå ordna tidigt under hösten, då vi tillsammans besökte Tottesund herrgård, vandrade och paddlade.

Skolningar

Personalen deltog i skolningar inom många områden:

 • administration
 • specialyrkesexamen i ledarskap
 • specialyrkesexamen inom miljöservice
 • yrkesexamen inom miljöservice
 • nödförstahjälp
 • arbetssäkerhetskort
 • hantering av farligt avfall
 • nationella seminarier och utbildningsdagar

En del av personalen på interna transporter har tagit ADR -kort, d.v.s. de får transportera både farligt avfall och fordonsgas.

Arbetarskyddskommission

Johanna Penttinen-Källroos, Arbetarskyddschef
Bjarne Krus, Arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Ted Holtti, vice arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Pekka Myllyniemi,
vice arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Johan Saarela
, Arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen
Per-Olof Holm, vice arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen
Emelia Holm,
vice arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen
Heikki Knookala
, Arbetsgivarens representant

Arbetarskyddskommissionen sammanträder ca 1 gång per månad.