Stormossens nyckeltal

Omsättning

Rörelseresultat

Återvinningsgraden för kommunalt avfall

Chart by Visualizer

Mottagna mängder

Chart by Visualizer