Bokslut och verksamhetsberättelse

Bolagets bokslut och verksamhetsberättelse

Styrelse 2020 / 2021

Ragnvald Blomfeldt, Vasa, ordförande
Samuel Broman, Korsholm, viceordförande

Ordinarie medlemmar:
Kjell Heir, Vörå från 30.10.2020
Håkan Knip, Malax, till 9.6.2020
Micaela Kullas, Vörå, 9.6.2020-30.10.2020
Erkki Lehtimäki, Vasa
Jukka Mäkynen, Vasa, till 9.6.2020
Mauri Ollila, Vasa, från 9.6.2020
Nina Söderberg, Korsholm
Helena Tuuri-Tammela, Storkyro

Suppleanter:
Håkan Wester, Korsnäs
Göran Westerlund, Vörå, till 30.10.2020
Micaela Kullas, Vörå, till 9.6.2020, från 30.10.2020
Håkan Knip, Malax, från 9.6.2020
Pentti Risberg, Vasa

Verkställande direktör
Leif Åkers, till 30.6.2020
Aimo Latvala, från 1.7.2020

Revisorer 
KPMG Oy Ab; huvudansvarig revisor Emma Paananen, CGR OFGR