Återvinning av avfall

Materialåtervinning

PapperOmfattas av producentansvaret. Tillverkning av tidningspapper och mjukpapper.
GlasförpackningarOmfattas av producentansvaret. Tillverkning av glasförpackningar och jordbyggnad.
MetallMetallförpackningar omfattas av producentansvaret. Råmaterial för metallindustrin.
KartongförpackningarOmfattas av producentansvaret. Tillverkning av kartonghylsor.
PlastförpackningarOmfattas av producentansvaret. Råmaterial för plastindustrin.

Energiåtervinning

BioavfallI processen behandlas bioavfall som blir biogas och rötrest. Biogasen omvandlas till fordonsgas, el och värme. Rötresten förädlas till kompostjord som säljs.
Brännbart avfallLevereras till Westenergys avfallsförbränningsanläggning som bränner avfall och utvinner energi och fjärrvärme.
TräavfallFlisas och används som bränsle vid kraftverk med avfallsförbränningstillstånd.

Annan återvinning

TrädgårdsavfallKrossas och används som stödmaterial vid kompostering av rötrest.
Ris och kvistarKrossas och används som stödmaterial vid kompostering av rötrest eller bränns vid förbränningsanläggning.
Betong och tegelAnvänds som grund vid vägbyggen inom Stormossens område.
TextilierI samarbete med UFF insamlas användbara textilier vid ekopunkterna.
El- och elektronikskrot
Omfattas av producentansvaret. Farligt avfall (t.ex. kylapparaters freon) tas tillvara, metall och plast återvinns.
Farligt avfallBehandlas vid problemavfallsanläggningen på ett tryggt sätt.

Deponering

DeponiavfallfallDeponeras på avstjälpningsplatsen.
SpecialavfallDeponeras i avstjälpningsplatsens riskavfallsgrop.
RiskavfallDeponeras i avstjälpningsplatsens riskavfallsgrop.