Fakta om bolaget

Stormossens verksamhetsområde omfattar sex kommuner och inom området bor ca 108 000 invånare. Företagets verksamhet utgör ett exempel på verklig cirkulär ekonomi. Vi behandlar bioavfall och slam och producerar kompostjord och fordonsbränslet biogas av det. Resultatet är ett klimatsmart kretslopp av näringsämnen och energi.

Återbruksgalleria Minimossen

Minimossen är den första företagsdrivna återbruksgallerian i Finland, som säljer noga utvalda återanvända saker. Gallerian öppnades i november 2019. Minimossen är guldgruvan för dig som söker kärleksfullt omhändertagna saker med attityd. Hos oss kan du shoppa på ett smart och hållbart sätt. På Minimossen finns förutom återbruksbutikerna och cafeterian även Stormossens första miniåtervinningsstation.

Biogas för fordon

Biogas är ett lokalproducerat, miljövänligt, motorvänligt och förmånligt bränslealternativ. Vasanejdens första publika tankningsstation för fordonsgas finns på Stormossen. Gastor tankningsstationen för fordonsgas öppnades i februari 2017 och uppgraderingsanläggningen som omvandlar biogasen till fordonsgas i maj samma år. På samma område har det byggts en bussdepå för långsam tankning av Vasa stads tolv gasbussar. Den andra publika tankningsstationen vid den södra utfarten av Vasa togs i bruk i maj år 2020.

Kompostjord till salu

Företaget producerar och säljer kompostjord tillverkad av rötrest, som produceras vid rötning av bioavfall och slam. Försäljningen har pågått sedan år 2009 och till försäljning finns trädgårdsjord och gräsmattejord.

Hög återvinningsgrad

År 2020 var återvinningsgraden för samhällsavfall 99 % på Stormossens område. Verksamheten har materialåtervinning i fokus och målet är att 65 % av samhällsavfallet skall bli nytt material år 2030. En tillräcklig mängd välsorterat bioavfall ska tryggas så att vi kan producera biogas och kompostjord. Våren 2018 påbörjades utdelningen av gratis papperspåsar till hushållen för att främja sorteringen av bioavfall.

Nätverk av mottagningspunkter

Stormossen upprätthåller ett vältäckande och lättillgängligt nätverk för mottagning av farligt avfall och återvinnbart avfall:

 • återbruksgallerian Minimossen
 • mobil återvinningscontainer Mikromossen
 • ekopunkter
 • nyckelkärlspunkter för brännbart avfall
 • kampanjinsamlingar
 • bemannade återvinningsstationer
 • trädgårdsavfallsstation
 • mobil återvinningsstation

Till våra tjänster hör också

 • hämtningstjänst
 • uthyrning av flak
 • uthyrning av släpkärror
 • aktiv informationsverksamhet

De digitala tjänsterna har utökats genom att utveckla och ta i bruk två mobilapplikationer för smarttelefoner.

Kommunkarta och befolkningsmängder 2020

 • Avfallscentralen
 • 13 återvinningsstationer
 • 1 trädgårdsavfallsmottagning

Våra värden

Professionellt
Modigt
Tillsammans

Vårt åtagande

Vi sköter uppdraget från ägarkommunerna på ett hållbart, modernt, tekniskt effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vision

Vi är en utvecklingsplattform för cirkulär ekonomi. Vi går i spetsen för materialåtervinningen.