Insamlingspunkter, tjänster, transport

Inom Stormossens verksamhetsområde ordnar fastighetsinnehavarna själva transporten av avfallet från fastigheterna till Stormossen. Transporterna sköts av sammanlagt ca tio avfallstransportföretag.

Till Stormossens verksamhet hör transport av farligt avfall och återvinnbart avfall från ekopunkter, återvinningsstationer och kampanjinsamlingar samt hämtningstjänst direkt från kunderna. Stormossen hyr också ut avfallsflak och släpkärror för avfallstransport.

För oss är kunden i fokus och vi utvecklar ständigt vårt serviceutbud. Stormossen upprätthåller ett vältäckande och lättillgängligt nätverk för mottagning av farligt avfall och återvinnbart avfall, vi erbjuder hämtningstjänst samt hyr ut avfallsflak och släpkärra för transport av avfall. År 2020 kunde vi inte genomföra ekobil -kampanjen och skärgårdens skrotinsamlingskampanj. Den mobila återvinningsstationen kunde inte heller trafikera. Däremot startade vi i januari 2021 en helt ny serviceform. Mikromossen är en pop up-återvinningsstation i en container som kör runt i Vasa två dagar i veckan. Pop up-stationen är en tjänst för kunder som inte har en bil eller släpkärra och därmed inte har möjlighet att besöka återvinningsstationerna så ofta.

I november år 2019 öppnade vi Finlands första företagsdrivna återbruksgalleria Minimossen. På Minimossen finns förutom återbruksbutiker och ett café också vår första sk. miniåtervinningsstation.

Tjänster och samarbetspartners

ServiceBeskrivningAntalInsamlad mängd
EkopunkterInsamling av hushållens papper, metall, glas och batterier (kartong, textilier)72 st. (totalt 131, av vilka 59 Rinki-ekopunkter)
Metall 202 ton
Papper 1 091 ton
Glas 275 ton
Fiber 343 ton
Plast 109 ton
Nyckelkärl för brännbart avfallLåsbara kärl för insamling av brännbart avfall från fritidsboende30 st.98 ton
Återvinningsstationer
Trädgårdsavfallsstation
Bemannade stationer för sorterat avfall från hushåll och företag13 st. + 1 st.22 329 ton (55,8% till materialåtervinning
41,7% till energi-återvinning)
95 158 besökare
HämtningstjänstTransportservice för skrymmande avfall från hushåll57 hämtningar
Uthyrning av släpkärraUthyrning för transport av avfall till återvinningsstationen2 st. 454 uthyrningar
Uthyrning av flakUthyrning för transport av avfall till avfallscentralen219 uthyrningar
Försäljning av kompostjordFörsäljning av kompostjord för gräsmattor och trädgårdarSåld mängd: 8 523 ton
SamarbetspartnersBeskrivningAntalInsamlad mängd
RINKI OyFrån 2016 upprätthåller RINKI Oy ett nätverk med Rinki-ekopunkter för insamling av förpackningar61 st. Rinki-ekopunkter803 ton
UFF rfInsamling av textilier vid ekopunkterna268 ton
Encore Ympäristöpalvelut OyInsamling av papper och kartong vid ekopunkterna1 422 ton
ApotekMottagning av hushållens medicinavfall
13 st.11 ton