Nyckeltal för återvinningen

99%

Återvinningsgrad

35%

Materialåtervinning

64%

Energiåtervinning

1%

Deponi

Produktion av biogas (1.000 Nm³)

2716

2020

3096

2019

2842

2018